Internet đã tạo cơ hội để các dân tộc có thể thân cận, khám phá và xích lại gần nhau. Sự giao thoa, tiếp biến văn hóa do vậy đang diễn ra cực kì phức tạp và mạnh mẽ. Mỗi dân tộc vừa được sống với bản sắc văn hóa của dân tộc mình, vừa được tiếp xúc, dạy và học và tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác để làm phú quý thêm cho nền văn hoá của chính dân tộc mình. Trong sự giao lưu đó, thẩm mỹ và nghệ thuật âm nhạc và biến thành một nghệ sĩ có thể được coi là một trong những lĩnh vực cực kì năng động của nền văn hóa. Nó được xem là lĩnh vực tiên phong trong việc giao lưu, giới thiệu và gia tăng văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia ra với trái đất. học thanh nhạcXem thêm học thanh nhạc để trở thành ca sĩ và trở thành một nghệ sĩ tăng trưởng có chỗ đứng trong ngành nghệ thuật tại đây.

Ngược laị năng lực nói rằng, sự giao lưu văn hóa toàn cầu trong thời đại ngày nay đang đặt ra cho mỗi quốc gia rất nhiều thách thức. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, việc văn hóa mỗi quốc gia bị ảnh hưởng, xâm nhập là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, làm thế nào để không bị lai căng và đồng hóa lại là điều tùy thuộc vào công năng, năng lực, cũng như những chính sách, đường lối quản lý và tăng cường riêng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.Trong bối cảnh chung đó, Việt Nam không tránh khỏi những tác động mạnh của nền công nghiệp kỹ thuật số và khái niệm toàn cầu (internet). Sự tiếp cận và giao lưu văn hoá quốc tế rộng rãi tạo tiền đề cho giới trẻ Việt Nam trong việc hưởng thụ cái hay, cái đẹp của các nền văn hoá trên trái đất. Tuy nhiên, tác động của khuynh hướng thương mại hoá trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, cùng với sự phát tán gấp rút của cánh nhà báo, kĩ thuật số và internet, làm xuất hiện nhiều miêu tả tiêu cực cả trong lĩnh vực tinh tế sắc sảo nói chung và nghệ thuật âm nhạc nói riêng, cũng như lối sống trong một bộ phận lớn giới trẻ hiện nay, nhất là ở các thành phố lớn.

Học làm ca sĩ là một trong những ước mở của các bạn trẻ Việt Nam hiện nay trong thời đại intenet.

có thể nói, chưa bao giờ không gian việt nam lại vang lên đa dạng âm thanh của biết bao dòng nhạc trên thế giới, từ kinh điển, bác học đến đại chúng, giải trí và cũng chưa bao giờ Việt Nam lại có một nền ban nhạc bừa bãi và bế tắc như trong hơn một thập kỷ qua. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, âm nhạc đã bổ trợ vai trò không nhỏ trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, làm cho cuộc sống không ngừng được cải thiện. đào tạo thanh nhạc