Theo kết luận của Thanh tra chính phủ nước nhà, đến ngày 30/11/2011, số tiền sử dụng đất đã nộp là một.313.055.294 nghìn đồng, số chi phí sử dụng tiền đất nợ còn phải thu là 1.256.973.921 nghìn đồng.
Cục Thuế Hà Nội vừa có công báo giải trình Cục thuế về kết quả tiến hành kết luận Thanh tra số 2351/KL-TTCP ngày 17/9/2012.
Từ đó, có 24 Dự Án BĐS nợ tiền sử dụng đất với con số nợ là 2.574.420.304 nghìn đồng. Đến ngày 30/11/2011, số chi phí đã nộp đạt 1.313.055.294 nghìn đồng, số tiền còn nợ là một.256.973.921 nghìn đồng. Trong khoản nợ, nợ rất có khả năng thu nhưng trong thực tế khó thu là 114.078.394 nghìn đồng và nợ chờ xử lý là một.142.895.527 nghìn đồng.
Về việc thu số tiền còn nợ, kết luận cũng chỉ rõ có 75 dự án Bất Động Sản nợ tiền chậm nộp với tổng số tiền 1.880.471.479 nghìn đồng. Số tiền chậm nộp đã được giảm còn 826.500.922 nghìn đồng, cho nên vì vậy 1.053.970.557 nghìn đồng là số chi phí chậm nộp phải thu.
số chi phí chậm nộp đã nộp chi phí nhà nước lũy tiếp theo ngày 30/11/2017 là 197.648.734 nghìn đồng. Trong số đó, 856.321.823 nghìn đồng là số tiền chậm nộp còn phải thu đến ngày 30/11/2017. Sau khi thanh tra rà soát, Dự kiến, các Dự Án BĐS sẽ tiếp tục giảm số chi phí chậm nộp khoảng 455.895.774 nghìn đồng. Số chi phí chậm nộp còn phải thu là 400.426.049 nghìn đồng, gồm số tiền chậm nộp cơ quan Thuế đôn đốc thu nộp là 362.402.153 đồng và số tiền chậm nộp còn vướng mắc (sẽ kiểm soát và điều chỉnh tiếp sau lúc các Bộ ngành cho ý kiến) là 38.023.896 đồng.
>>> Xem thêm kinh nghiệm mua đất nền khu cư dân tại TP Hà Nội


Nhiều KĐT tại TP. Hà Nội vẫn đang còn nợ tiền sử dụng đất
Với số tiền chậm nộp phải thu (400.426.049 nghìn đồng/35 dự án), Cục Thuế Thành Phố Hà Nội đã đôn đốc, đề xuất các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận thanh tra.
tuy nhiên, vẫn còn 1 số ít vướng mắc tại những Dự Án BĐS như:
dự án khu nhà ở kết hợp văn phòng làm việc Ba La được góp vốn đầu tư bởi Công Ty cổ phiếu thiết kế xây dựng Chủ đầu tư tập đoàn Vinaconex 21 tại Q. HĐ Hà Đông. Số tiền chậm nộp tại dự án này là 418.184 nghìn đồng. Khi tiến hành dự án Bất Động Sản, đầu tư và quy hoạch chi tiết Dự Án BĐS tỷ lệ 1/500 đã được thay đổi, khiến số tiền sử dụng đất phải nộp giảm.
dự án Bất Động Sản khu căn hộ ở Bắc Hà với số tiền chậm nộp là 7.801.870 nghìn đồng. Dự Án BĐS được góp vốn đầu tư bởi Doanh Nghiệp CP xử lý nền móng và xây lắp CONSTREXIM. Vì tiền sử dụng đất đã nộp nhưng chứng từ nộp tiền sử dụng chuyển nhầm cơ quan Thuế (chuyển về cơ quan điều hành quản lý thuế của Doanh Nghiệp mà không chuyển về cơ quan thuế nơi có đất) nên chủ đầu tư của dự án đề nghị xem xét lại tiền chậm nộp.
với những trường hợp còn vướng mắc, CĐT chưa cung cấp hồ sơ giải trình giải trình; Cục thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ ngành liên quan làm việc trực tiếp với CĐT để giải quyết hoặc giải trình cơ quan nhà nước.
với các trường hợp chậm nộp với số chi phí 362.402.153 đồng (35 lượt dự án) nhưng không thắc mắc, thời khắc tới Cục thuế sẽ liên tiếp đôn đốc, cưỡng chế xúc tiến theo quy chế để thu hồi vào chi phí Chính phủ.
>>> Xem thêm Mua bán nhà đất Q. Tây Hồ- hưởng trọn không gian bất tận của hồ Tây